Algemene Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT~Office Voorwaarden van 1 januari 2009 van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden -Nederland onder nummer 30174840. Deze voorwaarden kunt u hieronder downloaden.

ICT~Office Module Algemeen
ICT~Office Module 01 Licentie voor programmatuur
ICT~Office Module 02 Ontwikkeling van programmatuur
ICT~Office Module 03 Onderhoud van programmatuur
ICT~Office Module 04 Application service provision
ICT~Office Module 05 Ontwikkeling en onderhoud van een website
ICT~Office Module 06 Webhosting
ICT~Office Module 09 Advisering, consultancy en projectmanagement
ICT~Office Module 10 Overige diensten
ICT~Office Module 11 Verkoop van ICT-, telecommunicatie, kantoorapparatuur en andere zaken
ICT~Office Module 12 Verhuur van ICT-,telecommunicatie- en kantoorapparatuur
ICT~Office Module 13 Onderhoud van ICT-,telecommunicatie- en kantoorapparatuur