Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst Logic Lines ten aanzien van de website www.logiclines.nl (‘de Site’) op het volgende:

Ondanks de constante zorg en aandacht die Logic Lines aan de samenstelling van de Site besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de Site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de Site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Logic Lines behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Logic Lines aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de Site opgenomen informatie.

Verwijzingen naar sites die niet door Logic Lines worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel Logic Lines uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan Logic Lines niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Logic Lines.