Privacy Verklaring

Privacy Verklaring
Logic Lines
versie 20180522

INTRODUCTIE

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens Logic Lines van u verzamelt, waarom dat gebeurt, wat we ermee doen en hoe we dat doen. Bovendien wordt beschreven hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen en waar u kunt klagen als u vindt dat wij ons niet aan de wet houden.

OVER ONS

Logic Lines is leverancier van maatwerk software op het gebied van automatische identificatie en logistiek. Overal waar in onderstaand document WIJ, ONS of LOGIC LINES staat, wordt bedoeld :

Logic Lines
Aïdastraat 3
3816 TL Amersfoort
033-2022222
info@logiclines.nl
http://www.logiclines.nl

Vragen met betrekking tot privacygerelateerde zaken kunt u stellen middels bovenstaand telefoonnummer of e-mailadres.

DOELEINDEN

Logic Lines verzamelt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden :

Uitvoeren van overeenkomsten
Hiervoor worden de contactgegevens van de opdrachtgever gebruikt : (bedrijfs)naam, adres, contactpersoon, telefoonnummer en e-mailadres.

Het voeren van een administratie en het voldoen aan belastingwetten
NAW gegevens, telefoonnummers en mailadressen van alle klanten, alsmede alle gegevens die door leveranciers op facturen zijn aangeleverd worden gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard. (ouderwets op papier)

Het verzenden van nieuwsbrieven
Logic Lines verstuurt momenteel geen nieuwsbrieven. Mocht dit in de toekomst gaan gebeuren, dan wordt hiervoor een lijst met mailadressen opgesteld. (zie verder bij “Nieuwsbrieven”)

RECHTSGRONDEN

Ondernemers zijn verplicht het BTW nummer op hun facturen te vermelden. Bij zelfstandige ondernemers is het BTW nummer bijna gelijk aan hun BSN nummer. Het onbedoelde effect is dat door de bewaarplicht van 7 jaar ook de persoonlijke BSN nummers van zelfstandige leveranciers bewaard worden. Helaas zijn we dat verplicht.

DELEN VAN GEGEVENS

Persoonsgegevens die door Logic Lines worden verzameld kunnen worden gedeeld met de overheid als daar een wettelijke verplichting toe bestaat. In alle andere gevallen zullen deze gegevens alleen worden gedeeld indien de betrokkene daar toestemming voor geeft. (Bijvoorbeeld als dit nodig is voor het uitvoeren van een opdracht). Persoonsgegevens worden nooit verkocht.

WEBSITES EN COOKIES

Cookies zijn kleine databestandjes die op uw computer worden bewaard en kunnen worden beschreven of gelezen door de websites die u bezoekt. Op deze manier kan een website informatie krijgen over uw surfgedrag in de ruimste zin van het woord.

De openbare website van Logic Lines maakt geen gebruik van cookies. Het beveiligde deel van de site zal echter wel uw IP adres registreren, als deel van de inlogprocedure. Een IP adres is een unieke identificatie van uw internetaansluiting.

Op de website van Logic Lines kunnen koppelingen naar andere websites staan. Logic Lines is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere websites. Bezoekt u een van de gelinkte websites, dan adviseren wij u om ook het privacybeleid van de betreffende website te raadplegen.

NIEUWSBRIEVEN

Aan de ontvangers van nieuwsbrieven zal vooraf toestemming worden gevraagd om in de verzendlijst te worden opgenomen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een afmeldlink op iedere mailing, of door een verzoek via telefoon of e-mail.

INZAGE EN CORRECTIE

Iedere relatie van Logic Lines heeft het recht inzage te hebben in de manier waarop zijn/haar gegevens in de administratie van Logic Lines is opgenomen. Bovendien kan op ieder moment het verzoek gedaan worden om gegevens te corrigeren of te verwijderen. Een dergelijk verzoek kan gericht worden aan het mailadres/telefoonnummer dat bovenaan dit document vermeld is.

In uitzonderlijke gevallen, zoals een nog niet afgeronde opdracht of een achterstallige betaling, kan de uitvoering van een wijzigings- of verwijderverzoek worden uitgesteld.

BEVEILIGING

Klantgegevens bevinden zich op een beveiligde server. De gegevens worden zowel lokaal als ‘buiten de deur’ geback-upt. Backups zijn versleuteld.

BEWAARDUUR

Administratieve en Fiscale gegevens worden (wettelijk) 7 jaar bewaard. Contactgegevens worden bewaard tot 7 jaar na het laatste contact.

KLACHTEN

Betrokkenen hebben het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY VERKLARING

Deze privacyverklaring kan op ieder moment door Logic Lines worden gewijzigd. De datum van de laatste wijziging vindt u in de kop van dit document.